Anavil Villages

Anavil Villages

A

Ashama
Achhari
AbramaValsad
AbramaKhara
AbramaKmrej
Attar
Aund
Aamdhara

Andhel (Endhal)
Abhava
Althan
Ancheli
Ambada
Aat
Amalsad

Aethan (Ethan)
Ashtagam
Antroli
Aantliya
Ajrai
Ansad
Ariaana

Aubhala
Ittodara
Aamchak
Amroli
Aundach
Amanpor
Aamri Ambhety

B

Brahman Karvad
Bhagad
Bhagod
BhagdaWada

BhagdaHanuman
Bhadesi
Bhatar

Bhandut
Bharthana
Bhaldinod
Bhatia

Bonandh
Buhari
Bamanwada Bili

C

Chanod
Chhiri
Chanvai

Chharwada
Chikhli
Chandravasan

Chalthan
ChaparBhatha
Chhapara

Chhinam
Chovisi

D

Daswada
DungriPardi
DungriValsad
Dadra

Dived
Dhamduchi
Degam

Dandi
Dambhar
Dhoranpardi

Desad
Devdha
Desura

E

Endhal

Ethan

Eru

Erthan

G

Gundlao
Gorwada
Ghadoi

Gorgham
Gandeva
Gankada

Ganghor
Gadat
Gandevi

Goja
Gothan
Gangadiya

H

Haria
Halar

Hanuman Bhagda
Hansapor

Haripura

Haldharu

I

Ilva

IChhapor

J

Jalalpore

Jorva

K

Kani
Kotha
Kansad
Kadeli
Kamrej
Khalda
Khadki
Kachigam
Kudi

Kalwada
Kosamba
K im
Khaparia
Kharoli
Katargam
Konvaturia
Kasbapar

Karakachha
Karam
Kadodra
Karod
Khakhwada
Kharvasa
Khambhasala
Kharsad

Kalthan
Kaliawadi
Kachholi
Kolva
Khambhla
Kosmada
Kathodara
Khergam

L

Lilapore

Luswada

Ladwi

Lingad

M

Morai
Magod
Mograwadi
Mora Bhagda

Majigam
Malwada
Maliyadhara
Mandir

Moldhara
Manekpor
Mahuva

Mahuwar
Maroli
Mola

N

Namdha
Nevri

Nikhla
Niyol

Nadod

Navsari

O

Orwad

Olpad

P

Paria
Pandor
Palsana
Pardi
Parnera Pardi

Pilutha
Parthan
Padgha
Pipalgabhan
Pipaldhara

Pinjarat
Pali
Panar
Parab
Pinsad

Parujan
Ponsara
Pera
Puni

R

Rohina
Rata

Rajabpur
Rankuva

Rethvania
Rander

Ranat

S

Salvav
Sonvada
Sarodhi
Sodhalvada
Segvi
Saran
Sarodhi

Sari Bujarang
Sachin
Sonvadi
Sanki
Simargam
Surat
Sukhla Bhagda

Samroli
Sania hemad
Sari Khurad
Salej
Sultanpore
Supa
Sarav

Sisodara
Sedav
Sayam
Sithan
Sandhier
Sandalpore

T

Tarmalia
Tighara
Talangpur
Torangam

Tadodara
Tantithaiya
Takarma
Talavchora

Tejlav
Timbarva
Talodh

Tundi
Ten
Tarbhon

U

Umarsadi
Untadi

Undivav
Udhana

Ugat
Umbher

Umra

V

Vasan
Vatar
Vapi
Valvada
Valsad Pardi
Valthan

Valoti
Vadadla
Veluk
Vedachha
Vav
Valsad

Vaghaldhara
Vijalpore
Vegam
Velanja
Variav
Vareli

Valod
Vaktana
Vyara
Vesma
Vadoli